مجموعه مسکونی باغ فردوس

  • مشخصات پروژه: سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی

یکی دیگر از حوزه های فعالیت شرکت تحکیم مبنا، سرمایه گذاری و مشارکت در احداث واحدهای مسکونی با استفاده از منابع و امکانات اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. با توجه به ضرورت بازدهی این پروژه ها، ارزیابی اقتصادی و فنی در کنار استفاده از بهترین مصالح موجود و به کارگیری آخرین امکانات و تسهیلات رفاهی مورد توجه طراحان و مجریان قرار می گیرد. با توجه به سوابق چند پروژه اجرا شده در این زمینه و با عنایت به سیاست های کلی اعلام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشویق و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فعالیت های عمرانی و توسعه زیرساخت ها، شرکت تحکیم مبنا برنامه ریزی جدی برای ارتقای این بخش از فعالیت های خود را در دستور کار قرار داده است.

 

تصاویر پروژه: