برج 17 طبقه ریحانه هشتگرد

  • کارفرما : بنیاد تعاون ناجا
  • مشاور : مهندسین مشاور پی کده
  • زمان اجرا : 14 ماه
  • شروع : 87/04/31
  • نوع پیمان : متر مربع زیربنا
  • زیربنا : 15000 متر مربع
  • محل اجرای پروژه : هشتگرد

 

موضوع:

عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی بلوک A1 پروژه مسکونی ریحانه ( هشتگرد )

 

تصاویر پروژه: