ایستگاه شماره 6 مترو شیراز

 • کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه
 • مشاور : مهندسین مشاور پلمیر
 • زمان اجرا : 18 ماه
 • شروع پروژه: 87/06/31
 • حجم خاک برداری : 13،000 متر مکعب
 • حجم بتن مصرفی : 18،000 متر مکعب
 • حجم قالب بندی : 24،000 متر مربع
 • حجم آرماتور مصرفی : 1500 تن
 • محل اجرای پروژه: شیراز، بلوار مدرس، جنب خیابان رازی

 

مشخصات فنی :

کارهایی که در قالب این پیمان انجام گردیده:

 • تجهیز کارگاه
 • اجرای عملیات سازه نگهبان و سازه
 • اجرای عملیات نازک کاری و معماری ایستگاه
 • اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی ناویژه ایستگاه
 • برچیدن کارگاه
 • موقعيت ايستگاه: اين ايستگاه در بلوار مدرس در مقابل تقاطع خيابان رازي با بلوار مدرس قرار دارد. ايستگاه6  مقابل اداره گمرك استان فارس مي باشد.
 • نوع ايستگاه: عميق (2طبقه)- سكو جزيره اي- داراي 4 دروازه ورودي- خروجي
 • مساحت ايستگاه: 84/8624 مترمربع     عمق ايستگاه: 76/13 متر
 • فاصله از ايستگاه قبلي: 886 متر   فاصله تا ايستگاه بعدي: 1100متر

 

 

تصاویر پروژه:

 

مشاهده فیلم