ایستگاه F2 مشهد

  • کارفرما : موسسه مهندسی رهاب
  • مشاور : مهندسین مشاور پلمیر
  • مدت زمان اجرا : 875 روز
  • زمان آغاز پروژه : 91/01/15
  • حجم خاک برداری : 89،300 متر مکعب
  • حجم بتن مصرفی : 26،000 متر مکعب
  • حجم قالب بندی : 31،000 متر مربع
  • حجم آرماتور مصرفی : 2900 تن

 

انجام مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد بین سالهای 73 تا 78 و مطالعات توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بین سالهای 81 الی83 توسط پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف صورت پذیرفت.

تاسیس شرکت قطار شهری مشهد در سال 1374 و آغاز عملیات اجرایی خط 1 قطار شهری این شهر در اواسط سال 1379 و در نهایت اتمام عملیات اجرایی بخش اول خط 1 قطار شهری مشهد در سال 1386 اتمام یافت.

 

تصاویر پروژه: