ایستگاه مترو شهید خیابانی تبریز

  • کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه
  • مشاور : مهندسین مشاور گنو
  • زمان اجرا : 28 ماه
  • شروع : 90/08/20
  • حجم خاک برداری : 95،000 متر مکعب
  • حجم بتن مصرفی : 32،000 متر مکعب
  • حجم قالب بندی : 14،000 متر مربع
  • حجم آرماتور مصرفی : 2100 تن
  • محل اجرای پروژه : تبریز - میدان قطب

سازمان قطار شهری تبریز و حومه به‌منظور مدیریتِ احداث، بهره‌برداری و توسعه کمی و کیفی شبکه قطار شهری در شهرستان‌ تبریز و حومۀ آن، در سال 1381 تاسیس گردید. رسالت سازمان؛ مدیریت و تامین زیرساخت‌های لازم با کیفیت مناسب و تعریف شده و با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌باشد. از این رو استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001:2008 گامی به‌منظور ارتقاء و بهبود نظام مدیریت کیفیت و تأمین رضایت مشتریان و ذینفعان سازمان است و چشم انداز رسیدن به اهداف و آرمان‌های سازمانی را محقق می‌سازد.

 

تصاویر پروژه: