زیرگذر و مترو دروازه دولت

  • کارفرما: شرکت مترو تهران
  • زمان آغاز پروژه: 1372
  • مدت پیمان: 19 ماه
  • بتن ریزی: 3200 متر مکعب
  • خاکبرداری: 100.000 متر مکعب
  • آرماتور بندی: 2400 تن

این ایستگاه در 5 طبقه زیر زمین و تا عمق 36 متر در یکی از حساس ترین نقاط ترافیکی مرکزی شهر تهران انجام گردید. از آنجا که محل این ایستگاه تلاقی خطوط 1 و 4 مترو تهران و مسیر زیرگذر عبور وسایل نقلیه و در مجاورت خط 2 شبکه مترو قرار داشت، اجرای آن با همکاری و تعامل کارشناسان کارفرما و پیمانکار طبق برنامه ریزی و با رعایت کامل اصول فنی و ایمنی صورت گرفت.

به منظور افزایش سرعت در عملیات اجرایی، پروژه به صورت ترانشه باز و با تعبیه 150 حلقه شمع مرکب بتن-فولاد و جدار بندی افقی در سه ارتفاع مختلف جهت حفظ پایداری و جلوگیری از ریزش دیوارها اجرا گردید.

 

تصاویر پروژه: