ایستگاه B2 مشهد

  • کارفرما : موسسه مهندسی رهاب
  • مشاور : مهندسین مشاور سانو
  • زمان اجرا : 720 روز
  • شروع : 91/01/15
  • نوع پیمان : فهرست بهاء سال 88
  • حجم خاک برداری : 26،00 متر مکعب
  • حجم بتن مصرفی : 25،000 متر مکعب
  • حجم قالب بندی : 22،000 متر مربع
  • حجم آرماتور مصرفی : 2450 تن
  • محل اجرای پروژه : مشهد – بلوار طبرسی

انجام مطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد بین سالهای 73 تا 78 و مطالعات توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بین سالهای 81 الی83 توسط پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف صورت پذیرفت.

تاسیس شرکت قطار شهری مشهد در سال 1374 و آغاز عملیات اجرایی خط 1 قطار شهری این شهر در اواسط سال 1379 و در نهایت اتمام عملیات اجرایی بخش اول خط 1 قطار شهری مشهد در سال 1386 اتمام یافت.

 

تصاویر پروژه:

 

مشاهده فیلم