مسکن مهر کهریزک

  • کارفرما : بنیاد مسکن استان تهران
  • مشاور : مهندسین مشاور دادار آمود
  • زمان اجرا : 14 ماه
  • شروع : 89/09/07
  • نوع پیمان : EPC
  • زیربنا : 50800 متر مربع
  • تعداد : 612 واحد
  • محل اجرای پروژه : کهریزک - تهران

موضوع:

آماده سازی زمین، طراحی و ساخت و واگذاری واحد های مسکونی ( طرح مسکن مهر )

 

تصاویر پروژه:

 

مشاهده فیلم (1)   مشاهده فیلم (2)   مشاهده فیلم (3)   مشاهده فیلم (4) مشاهده فیلم (5)   مشاهده فیلم (6)    مشاهده فیلم (7)